ARTWORKS TSUKI MAI01  Denhonomanga 2017-2019 - v 3